Leidiniai ir straipsniai apie G. Ilgūną

Gediminas Ilgūnas: bibliografijos rodyklė / sudarė – B. Kaluškevičius.
Vilnius: Lietuvos archyvų departamento leidybinė grupė, 1996. 87, [1] p.

Ganusauskas, Edmundas.

Išėjęs į žygį: [monografija].
Vilnius: Interkelias, 2013. 528 p.

Monografija skirta sovietų lagerių kaliniui, Kovo 11-osios akto signatarui, 49 ekspedicijas surengusiam keliautojui, 16 knygų autoriui Gediminui Ilgūnui (1936–2010) atminti. Gyvai parašytoje, gausiai nuotraukomis bei dokumentų faksimilėmis iliustruotoje knygoje atsiveria nepaprastai turiningas ir platus jos herojaus pasaulis. Skaitytojas taip pat patirs, kokia graži dvasia lydėjo visus šio žmogaus žingsnius ir darbus.

Ilgūnas, Gediminas // Kas yra kas Lietuvoje, 2009: auksinis tūkstantmečio leidimas. Kaunas: Neolitas, 2009. P. 631.

Liutkevičienė, Inga. Lietuviškas imunitetas: Vytenio Povilo Andriukaičio gyvenimo interviu. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. 783, [1] p. [Apie G. Ilgūną] P. 79, 106, 223, 226, 590.